Regulamin Katalogu Online

Składanie zamówień

Nasza oferta jest skierowana głównie do firm i instytucji, nie obsługujemy jednak zamówień od osób detalicznych.

Zachęcamy do składania zamówień poprzez przesyłanie szczegółowego opisu na adres e-mail kontakt@graw-graf.pl, podając numer produktu, kolor, rozmiar i ilość zamawianego towaru.

Minimalna wartość zamówienia wynosi 123 zł brutto.

Po złożeniu zamówienia następuje weryfikacja dostępności produktów. Klient otrzymuje proformę razem z ewentualnym terminem realizacji. Potwierdzenie zamówienia następuje wyłącznie po przesłaniu potwierdzenia wykonania przelewu lub zaksięgowaniu płatności na naszym koncie zgodnie z danymi zawartymi w proformie.

Potwierdzone i opłacone zamówienie nie może być anulowane.

Stan Magazynowy

Stany magazynowe nie są rezerwowane do czasu potwierdzenia zamówienia i podlegają ewentualnym zmianom.

Nawet po przekazaniu zamówienia do realizacji, mogą wystąpić różnice między rzeczywistymi stanami a tymi widocznymi w systemie. Może to wynikać z błędnego oznaczenia kartonu przez producenta lub uszkodzeń fizycznych.

Płatności

Zamówienia są opłacane przelewem przed wysyłką towaru.

Odpowiedzialność za Wady Produktu po Odsprzedaży

Po przekazaniu towaru kolejnemu nabywcy przez Zamawiającego, odpowiedzialność za ewentualne wady przechodzi na Zamawiającego.

Reklamacje i Braki w Dostawach

Informacje o ewentualnych brakach ilościowych lub jakościowych w dostawach powinny być przekazywane drogą elektroniczną na adres kontakt@graw-graf.pl w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego.

Zamawiający ma obowiązek dokładnego sprawdzenia towaru po otrzymaniu. Reklamacje od firm trzecich nie będą uwzględniane.

Reklamować można jedynie wadliwy lub niezgodny z zamówieniem towar. Reklamację należy zgłosić przed jakimkolwiek przetworzeniem produktu, usunięciem metek lub śladami użytkowania.

Odstąpienie od Umowy

Z uwagi na charakter hurtowych zakupów, Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży.

Klient prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, dokonujący zakupu niezwiązanego z zawodową sferą, może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dostawy, pod warunkiem, że towar jest w stanie niezmienionym, oryginalnie zapakowany, i był dostępny w magazynie w chwili składania zamówienia.

W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest do uiszczenia odstępnego w wysokości 25% wartości zamówienia brutto, minimalnie 61,50 zł brutto, oraz pokrycia kosztów transportu towaru do Klienta.

Dostawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę pomniejszoną o odstępne i koszty transportu w ciągu 14 dni od otrzymania zwróconego towaru.

Pozostałe Warunki

Odcienie kolorów i określenia rozmiarów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistości. W przypadku różnic w odcieniach kolorów z powodów technicznych, reklamacje nie będą uwzględniane.

Rozmiary podane w katalogu są informacyjne i nie podlegają standardom. Reklamacje dotyczące rozmiarów będą rozpatrywane jedynie w przypadku znacznych różnic od podanych wartości.

Klient prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma prawo do skorzystania z rękojmi w terminie 2 lat.

W przypadku wykrycia wad podczas pakowania, dostawa może być wstrzymana, a wszelkie wpłacone środki za niedostarczony towar zostaną zwrócone.

W przypadku sprowadzania towaru na zamówienie, ilość dostarczona może być mniejsza niż zamówiona. Nadpłata za niewykonywalną ilość zostanie zwrócona, a rezygnacja z zamówienia lub zwrot z powodu dostarczenia mniejszej ilości nie będą możliwe.

Własność towaru pozostaje u sprzedającego do całkowitej zapłaty ceny.

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku drastycznych błędów cenowych.

Ceny produktów są podane w złotych polskich, z podatkiem VAT 23%, ceny brutto.

W przypadku ustalania indywidualnych warunków, prosimy o kontakt przed złożeniem zamówienia.


Zawiera VAT 23%